ELINSTALLATION I KUNGSBACKA

Watt Meister El utför alla slag av elinstallationer i samband med ny-, om- och tillbyggnad samt renovering åt både privatpersoner och företag.

Med välutbildade elektriker genomför vi serviceuppdrag av elinstallationer av alla storlekar för
privatpersoner, fastighetsägare, byggföretag och kommuner.

Med stort fokus på kvalitet och säkerhet kan du vara säker på att arbetet blir utfört korrekt och på utsagd tid utbildade elektriker och välfyllda servicebilar.

Kontakta oss idag

Bli kontaktad av oss